FbPixel
Öko

Természetbarát napelempark: a fenntarthatósággal foglalkozó hatóságok számára is iránymutató eredmények

Természetbarát napelempark: a fenntarthatósággal foglalkozó hatóságok számára is iránymutató eredmények

Az üzembe helyezés első éve alatt máris nőtt a fajgazdagság a vizsgált területen az élővilágvédelmi felmérés friss eredményei alapján – tájékoztatták az fmbusiness.hu szerkesztőségét.

Jelentősen bővült a biológiai sokféleség az első természetbarát napelempark területén.

2023-ban indult, és három teljes évet ölel fel az a vizsgálati periódus, amelynek első éves eredményét ismertette a Lumen Park Szolnokot üzemeltető SolServices Kft. A terület élővilágát a napelempark megépítése előtt, majd a működés első éve után is felmérték az ökológus szakértők. Az ökológiai megfigyelés eredményei alapján máris elmondható, hogy a beruházási területen a növényfajok mellett nőtt a diverzitás a madarak tekintetében is: a fészkelő és területhasználó fajok száma is pozitív változásokat hozott.

Természetbarát napelempark

A szolnoki Lumen Park nem csak Magyarországon, de globálisan is az első természetbarát napelempark, amelynek megvalósítása a legmodernebb eljárásokat követte fenntarthatóság szempontjából, fókuszba helyezve a növény- és állatbarát módszereket, és a több évtizedes mezőgazdasági termelés által kimerült talaj revitalizálását. Ezért is különösen nagy jelentőségű, hogy a most ismertetett ökológiai kutatás segítségével éveken átnyúlóan nyomon követhető a flóra és fauna változása, gazdagodása, bővülése a napelemparkok területén.

Az egyedülálló kutatás során alapvető környezeti paraméterek (talajnedvesség, talajhőmérséklet), növényzet (fajkészlet, borításértékek), rovarok (fajkészlet, mennyiségi viszonyok) és madarak (fajkészlet, mennyiségi viszonyok, területhasználat) megfigyelése zajlik párhuzamosan több helyszínen, így az évek során részletesen összevethető eredmények és átfogóan kutatható adatbázis jön létre az élővilág változását illetően.

A fenntarthatósággal foglalkozó hatóságok számára is iránymutató eredmények

A minden tekintetben úttörő munka a természetvédelemmel és fenntarthatósággal foglalkozó hatóságok számára is iránymutató eredményeket produkált. A vállalat a szakmai adatbázisát akadémiai kutatások számára is megnyitotta, ahol már elkészült az első tudományos munka, amely ezeken az adatokon alapul.

Az eredmények alapján elmondható, hogy a növényzet tekintetében 2023-ban a fajszám jelentősen növekedett a kezdeti állapothoz képest, a regenerálódó növényzet összborítása pedig ugyancsak jelentősnek mondható. Nőtt az értékesebb fajok borítása és a Shannon-féle fajdiverzitás mutató is a területeken. A korábban nagytáblás mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területen immár természetközeli élőhely is megjelent, ezáltal elkezdődött a terület természetes növénytakarójának spontán kialakulása is. A területen kistáji és középtáji szinten ritkaságnak számító növény, a tengerparti kígyófű (Triglochin maritimum), illetve már védett növény is megjelent, a sziki boglárka (Ranunculus lateriflorus). A napelempark megvalósítása után megjelentek ugyan magasabb természetességű fajok, de a szántóföldi gyomok jelentős borítása és az invazív fajok terjedésének megakadályozása érdekében a 2023-ban elvetett speciális magkeverék elősegítheti további természetközeli élőhelyek kialakulását, a fajszám és diverzitás további növekedését, a nemkívánatos és invazív fajok természetes visszaszorítása mellett.

Mint azt az fmbusiness.hu megtudta, a beruházási területen a napelempark megépülése után nőtt a madarak diverzitása is az alapállapot és kontroll terület felméréséhez képest, mely részben a napelemparkok nagyüzemi agrár élőhelyekkel szemben kiemelhető táplálkozóhelyi funkciójával magyarázható.

termeszetbarat-napelempark-FMbusiness-fenntarthatosag

Az élőhelyi átalakulás miatt egyes fajok alacsonyabb egyedszámban kezdtek fészkelni [pl. mezei pacsirta (Alauda arvensis), sordély (Emberiza calandra)], míg más fajok esetében nem volt tapasztalható állományváltozás 2023-ban [pl. cigánycsuk (Saxicola rubicola)]. A fácán (Phasianus colchicus), a búbos pacsirta (Galerida cristata), a házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), a hantmadár (Oenanthe oenanthe), a mezei veréb (Passer montanus) és a barázdabillegető (Motacilla alba) is új fészkelő fajként jelent meg a beruházási területen. Nemcsak a fészkelő, hanem a területhasználó fajok állománya is nőtt a korábbi szántóföldi időszakhoz képest. A vizsgált területen 2023-ban 23 faj mintegy 697 példányát sikerült megfigyelni, több új területhasználó faj is megjelent (pl.: kékbegy, kis őrgébics, erdei pityer, kenderike). Megállapítást nyert, hogy a fokozottan védett parlagi sas, és az egyébként idén éppen az év madarának választott kerecsensólyom fészkelési sikerére nem volt hatással a napelempark létesítése. Az egerészölyv és a vörös vércse előfordulási gyakorisága pedig kifejezetten magasabb lett.

További kutatási eredmények: a napelemparkok kifejezetten alkalmasak lehetnek az élővilág védelmére

A rovarközösségek vizsgálatának eredményei azt mutatják, hogy a napelempark nem változtatta meg érdemben a terület rovarfaunájának összetételét a nagyobb rendszertani csoportok dominanciarang-struktúráját tekintve. A polarotaktikus taxonok egyedei egyenlően oszlottak meg a napelemparkon belül és kívül (egy-egy egyed), ami arra utal, hogy a polarotaktikus rovarok tömegével nem vonzódnak a napelemparkokhoz, a teljes fogott rovaranyagban arányuk 2023-ban mindösszesen 0,15% volt.  A legnagyobb számban fogott taxonok 2020-hoz hasonlóan a legyek (Diptera, 51,79%), a hártyásszárnyúak (Hymenoptera, 22,54%), a bogarak (Coleoptera, 17,29 %) és a szipókás rovarok (Hemiptera, 5,98 %) voltak. Összességében megállapítható, hogy az alapállapothoz képest a területen a rovarok egyedszáma nőtt.

A környezetet nem kizsákmányoló, megújuló energiatípusok közül a napenergia az egyik legjelentősebb fenntartható erőforrásunk, így érthető, hogy egyre nagyobb szerepet kap a hazai energiatermelésben. Mindemellett a napelemparkok kifejezetten alkalmasak lehetnek az élővilág védelmére és a fajgazdagság növelésére. Különösen nagy előnyük ezeknek a létesítményeknek az, hogy megfelelő kialakítás és minimális kezelés, beavatkozás mellett a megépítésüket követő két-három évtizedre szinte zavartalan életteret biztosítanak mind a növény-, mind pedig az állatvilág számára, és ennek köszönhetően elősegítik és növelik a biológiai sokféleséget. Ezeket a területeket nem használják mezőgazdasági termelésre, nem szántanak, nem vetnek és nem permeteznek rajtuk különféle vegyszerekkel. Ennek eredményeként a növény- és állatvilág itt néhány év elteltével már jól fejlődik és rendkívül változatossá válik. Fontos azonban, hogy a természetbarát újgenerációs napelemparkok kialakítása tervezetten, előre lefektetett alapelvek és gyakorlatok mentén történjen. Ennek érdekében a cég a szakemberekkel és szakmai szervezetekkel összefogva egy részletes szakmai útmutatót is összeállított, amely alapján más napelempark-fejlesztők is képesek lesznek a helyi adottságaikat figyelembe véve környezetbarát parkok létesítésére.

„Fontos hangsúlyozni, hogy egy rendkívül sokszínű, eltérő szakmai hátterű és nemzetiségű csapattal értük el mindezt, akikkel mindig a konkrét megoldások megtalálását és tényleges megvalósítását tűzzük ki célul, ezzel pedig egy-két lépéssel mindig a piac előtt járunk” – mondta az ökológiai megfigyelés elsőéves kutatási eredményeinek ismertetésekor dr. Farkas Gábor, a SolServices Kft. ügyvezetője.

fmbusiness.hu
465 cikk

fmbusiness.hu Az fmbusiness.hu létesítményüzemeltetési portál.

Facility management hírek, érdekességek, innovációk és riportok az online térben. Az fmbusiness.hu üzemeltetője és hírügynöksége az Arany-Média Hírügynökség. A facility management hírportál főbb témái: épületüzemeltetés, létesítményüzemeltetés, ingatlan és irodaház hírek, építési és öko technológiák, külföldi és hazai szakmai érdekességek, újdonságok.