FbPixel
Épületüzemeltetés

A fenntarthatóság, mint versenyelőny

A fenntarthatóság, mint versenyelőny

2020 mérhetetlen nehézségeket és egyben nagy lehetőségek is hozott az FM-szektor szereplői számára. Az SFMI (Fenntartható Létesítményüzemeltetési Index) tanulmánya rámutatott: a világ egyik legnagyobb foglalkoztatójaként a hosszú távú működéshez felelős hozzáállásra van szükség.

2020 mérhetetlen nehézségeket és egyben nagy lehetőségek is hozott az FM-szektor szereplői számára. A szolgáltatók egy része már érti: fenntarthatóság melletti elköteleződés valós versenyelőny. Itt az idő, hogy megértsük: az energia, a körforgásos gazdaság, a felelős vállalkozás, a társadalmi érték, a jólét – mind a mai FM vállalatok hatáskörébe tartoznak.

Az SFMI (Fenntartható Létesítményüzemeltetési Index) tanulmánya rámutatott, hogy a világ egyik legnagyobb foglalkoztatójaként a hosszú távú működéshez felelős hozzáállásra van szükség.

Az SFMI az Egyesült Királyság piaci szereplőivel együttműködve fenntarthatósági keretrendszert határozott meg az FM-szervezetek környezeti, társadalmi és irányítási teljesítményének javítására, gyakorlati segítséget nyújtva ezzel a szektor számára. Ne feledjük, a világjárványt követően az FM-szervezetek kezelik majd a vállalati ingatlanokat érintő operatív változásokat, és felelnek az alkalmazottak egészségéért, biztonságáért és jólétéért. A feladattal járó felelősség és lehetőség tehát jelentős.

 

A Fenntartható Létesítményüzemeltetési Index (Sustainable Facilities Management Index -SFMI) az Egyesült Királyság létesítményszektorának egyetlen fenntarthatósági mércéje. Célja, hogy az üzleti élet, a kormányzati-, a civil szervezetek és a létesítménygazdálkodás szereplőivel együttműködve határozzon meg új iparági normákat.

 

Az SFMI egymással szorosan összefüggő intézkedésekből kirajzolódó keretrendszere a fenntarthatóság melletti elkötelezettség, a közösségi és beszállítói kapcsolatok, a sokszínűség és együttműködés, a környezetvédelem, illetve a jólét és foglalkoztatás 5 pillérére épül. 

Elkötelezettség a fenntarthatóság mellett

Irányelvek

 • a fenntarthatóság mellett elkötelezett vezetőség
 • a szervezet megfelelőségének és átláthatóságának biztosítása
 • egyértelmű kockázatkezelési megközelítés
 • finanszírozási háttér megteremtése és összehangolása a stratégiai tőkebefektetésekkel

Megvalósítási lépések

 • az érintett felek igényeinek megfelelő környezeti és társadalmi kockázatok és lehetőségek feldolgozása és irányítása közvetlen műveleteken, illetve upstream és downstream értékláncokon keresztül
 • a társadalmi fenntarthatósághoz kapcsolódó kockázatok és lehetőségek melletti vezetői elkötelezettség
 • a fenntartható üzleti kultúra beágyazása a szervezet minden szintjén
 • a fenntarthatósági kockázatok és lehetőségek beépítése az üzleti stratégiába
 • a keretrendszer frissítése, változtatása az év során szerzett új tapasztalatokkal
 • a társadalmi értékek maghatározása az érintett felek és házon belüli szakemberek bevonásával

 Közösségi és beszállítói kapcsolatok

Irányelvek

 • az ellátási lánc felelős irányítása
 • az érintett felek bevonása
 • fenntartható kapcsolatok kialakítása a közösségekkel

Megvalósítási lépések

 • a beszállítók értékelése az általuk kínált szolgáltatások minőségéből adódó hosszútávú megtakarítások tekintetében
 • az ellátási lánc által támogatott stratégiailag fontos fenntarthatósági kérdések priorizálása
 • hosszú távú partneri kapcsolatok kialakítása, melyek kölcsönös stabilitást biztosítanak a szervezet és a beszállító számára
 • kimutatás az ellátási lánc olyan globális kérdésekben elért eredményeiről, mint a kibocsátáscsökkentés vagy környezeti fejlesztések
 • a társadalmi értékek biztosításából fakadó mennyiségi és minőségi hatások szemléltetése
 • adott vállalkozás társadalmi értékének meghatározása

Sokszínűség és együttműködés

Irányelvek

 • sokszínűség elfogadását támogató programok indítása
 • célzott és stratégiai együttműködések
 • az együttműködési ellátási lánc kultúrájának megteremtése a partnerségek kiépítésére

Megvalósítási lépések

 • a szolgáltatások és az üzleti stratégia integrálását támogató együttműködések kialakítása
 • a partnerek kockázatalapú kiválasztása a hosszútávú együttműködést és a szektor jó hírnevét szem előtt tartva
 • az együttműködések fenntarthatóságra gyakorolt hatásának éves értékelése

 Környezetvédelem

Irányelvek

 • a vállalkozás saját környezeti hatásainak csökkentése
 • a környezeti hatások mértékének beépítése a szerződésekbe
 • projektek a környezeti terhelés csökkentésére
 • a biológiai sokféleség környezeti és társadalmi előnyeinek szem előtt tartása
 • a körforgásos gazdaság megvalósítása az ellátási láncban és az üzleti műveletekben

Megvalósítási lépések

 • igazodás az éghajlatváltozással kapcsolatos világszerte elfogadott tudományokhoz
 • a kitűzött célokért tett lépések éves értékelése
 • az ügyfélcélokhoz kapcsolódó szolgáltatások kimutatása
 • olyan megoldások kidolgozása, amelyek kiaknázzák a technológiai lehetőségeket és elősegítik a viselkedésváltozást
 • a körforgásos gazdaságot az üzleti stratégia szerves részévé tenni, mind házon, mind a kínált szolgáltatásokon belül
 • annak biztosítása, hogy az áruk és alapanyagok egy körforgásos rendszer részei, mely rendszert a vállalat ügyfelei számára is biztosítja
 • bizonyítékok a légszennyezés és a flotta kibocsátásának csökkentésére
 • a dolgozók személyes járműszükségletének csökkentését támogató lépések

Jóllét és foglalkoztatás

Irányelvek

 • tehetség célzott bevonzása
 • munkatársak fejlesztése
 • jóléti programok
 • a munkahelyi élmény fejlesztését célzó projektek

Megvalósítási lépések

 • hátrányos helyzetű emberek bevonzása és bevonása
 • munkatársak bevonása a vállalati fenntarthatósági projektekbe
 • az üzleti stratégiához szükséges készségek és képességek felmérése, fejlesztése
 • az üzleti működés fenntartását célzó tervek bemutatása, kiemelve a munkatársak biztonságát
 • az éves veszteség csökkentése, nullázása
 • a munkaerő hatékonyságának növelése a közérzetük és jólétük javítása által

A facility management vállalatokkal való hétéves együttműködés tapasztalatai alapján az SFMI olyan keretrendszert fogalmazott meg, amely fellendítheti az iparágat – áll a riport összefoglalójában. A szervezet szerint 2020 mérhetetlen nehézségeket és egyben nagy lehetőségek is hozott, így az FM-szektor újra-gondolhatja működését, újra-definiálhatja önmagát. A szolgáltatók egy (kisebb) része már rálépett a fenntarthatóság útjára, ami versenyelőnyt jelent számukra. Itt az idő a többi piaci szereplőnek is, hogy megértse: az energia, a körforgásos gazdaság, a felelős vállalkozás, a társadalmi érték, a jólét – mind a mai FM-vállalatok hatáskörébe tartoznak.

fmbusiness.hu
465 cikk

fmbusiness.hu Az fmbusiness.hu létesítményüzemeltetési portál.

Facility management hírek, érdekességek, innovációk és riportok az online térben. Az fmbusiness.hu üzemeltetője és hírügynöksége az Arany-Média Hírügynökség. A facility management hírportál főbb témái: épületüzemeltetés, létesítményüzemeltetés, ingatlan és irodaház hírek, építési és öko technológiák, külföldi és hazai szakmai érdekességek, újdonságok.